Het product

Voor uw auto

De Q-Box is een betrouwbare geolokalisatie-eenheid die bestand is tegen extreme omstandigheden (bijvoorbeeld tegen hoge/lage temperaturen, trillingen, enz.).

Het materiaal

Pour votre voiture

La balise Q est un boîtier de géolocalisation fiable et capable de supporter des conditions extrêmes (résistant aux températures, vibrations, …). Conçu et développé par Emixis en Belgique, elle communique les données en temps réel à votre smartphone.

Het materiaal

De installatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde installateur.

LOVE

U weet op elk moment waar uw voertuig zich bevindt

Focus op uw positie en de positie van uw voertuig op de kaart

Het af te leggen traject te voet vanaf uw positie naar uw voertuig

Uw positie op de kaart

Positie van uw voertuig op de kaart

Uw positie en die van uw voertuig op de kaart

DRIVE

Ken de positie van uw voertuig op ieder moment

  • Visualiseer uw trajecten op uw smartphone (Google Maps) in real-time en hou een historiek bij van de afgelegde routes.
  • Ontdek het aantal afgelegde kilometers, de tijd en de gemiddelde en maximale snelheid van al uw trajecten.

PROTECT

Activatie startonderbreking

  • Activeer vanop afstand de functie die het herstarten van uw voertuig verhindert.
  • In geval van diefstal zal een gecertifieerde bewakingscentrale gebruik maken van de Q-functies om de politiediensten te helpen bij het terugvinden van uw voertuig.

Betrouwbaar in al zijn eenvoud

  • Beperkt electrisch verbruik: ideaal voor oldtimers (12V) en motorfietsen
  • Een interne batterij verzekert de communicatie, zelfs bij loskoppeing van de batterij
  • Intuïtieve en gebruiksvriendelijke applicatie
  • Systeem ontworpen en vervaardigd in België